RINGKASAN MANASIK HAJI DAN UMROH

Manasik Haji2Berikut ini adalah ringkasan kegiatan manasik haji yang dilakukan sejak tanggal 8 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah.  Diambil dari buku Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah  yang disusun oleh  Mubarak bin Mahfudh Bamuallim. Lc,  terbitan Pustaka Imam Syafi’i – Cetakan Pertama 2003.

Harapan kami apa yang penulis sampaikan di bawah ini dapat bermanfaat dan melengkapi pengetahuan pembaca khususnya dalam melaksanakan ibadah  haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah – shollalloohu ‘alayhi wasallam dengan dalil Al-Qur’an dan Hadits yang tidak lemah apalagi palsu. Continue reading

Jilbab Wanita Muslimah

Jilbab Wanita Muslimah
dari http://arsipmoslem.wordpress.com/2007/01/16/jilbab-wanita-muslimah/
(Dikutip dari: Kitab Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah fil Kitabi was Sunnah, Asy-Syaikh Al-Albani)

Dewasa ini kita melihat banyak kaum muslimah yang tidak berjilbab dan apabila ada yang berjilbab bukan dengan tujuan untuk menutup aurat-aurat mereka akan tetapi dengan tujuan mengikuti mode, agar lebih anggun dan alasan lainnya. Sehingga mereka walaupun berjilbab tetapi masih memperlihatkan bentuk tubuh mereka dan mereka masih ber-tasyabbuh kepada orang kafir.

Tidak hanya itu mereka menghina wanita muslimah yang mengenakan jilbab yang syar’i, dengan mengatakan itu pakaian orang kolot, pakaian orang radikal, dan mereka mengatakan jilbab (yang syar’i) adalah budaya arab yang sudah ketinggalan zaman, serta banyak lagi ejekan-ejekan yang tidak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Continue reading

Meluruskan Sejarah Wahhabi

wahabi-meluruskan3
Dikutip dari: http://maramissetiawan.wordpress.com/2009/03/22/download-audio-bedah-buku-meluruskan-sejarah-wahhabi/

Kata “wahhabi” sudah tidak terasa asing ditelinga kita, ketika orang yang awam mendengar kata ini dan ketika membayangkan kelompok yang disebut dengan sebutan ini maka yang terbetik di mereka adalah aliran Islam yang sesat yang suka mengkafirkan atau menyesatkan kaum muslimin lainnya dan segudang celaan-celaan lain.   Continue reading

Membongkar Dunia Klenik & Perdukunan Berkedok Karomah

Penulis : Zaenal Abidin Syamsudin, Lc
Penerbit: Pustaka Imam Abu Hanifah – Jakarta Timur 2008

Masyarakat masih banyak yang awam dengan fenomena pengobatan alternatif atau perdukunan. Mereka meyakini bila dalam pengobatan tersebut berbau mistik dan klenik maka akan mempercepat dan mempermudah penyembuhan penyakit maupun untuk penyelesaian masalah / kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Gelar yang diberikan kepada paranormal ini bermacam-macam.  Continue reading

Parasit Akidah

Pengarang: A.D. El.Marzdedeq *)

Penerbit: Syaamil Cipta Media 2005

  • ) adalah Lulusan sejarah agama PTIS tahun 1970, Avasinolog Ma’had At-Thib Al-Islami Jakarta tahun 1966.

Dari namanya, maka buku ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang menggeroti akidah sebagaimana halnya benalu yang hidup dengan mengambil keuntungan dari tanaman lainnya. Lambat laun, akidah yang digerogoti secara perlahan dan akibat terburuknya adalah maraknya takhayul, bid’ah, khurofat dan tentu saja kemusyirikan.  Continue reading

Mengapa Saya Keluar Dari Syiah

Mengapa saya keluar dari SYIAH
Kesaksian Penulis Sebelum Dibunuh
Oleh: Sayyid Husain Al-Musawi
Penterjemah: Iman Sulaiman, Lc
Penerbit: Pustaka Al-Kautsar – 2008

Buku yang berjudul asli “Lillahi Tsumma Li At-Tharikh” ini ditulis oleh mantan ulama kalangan Syiah yang lahir di Karbala (Iraq). Belajar di kota ilmu (hauzah) di Najaf tempat para ulama menimba ilmu agama. Ia mendapat gelar mujtahid di kalangan Syiah yaitu dari Sayid Muhammad Husain Ali Kasyif Al-Ghitha’.   Continue reading