Mengapa Saya Keluar Dari Syiah

Mengapa saya keluar dari SYIAH
Kesaksian Penulis Sebelum Dibunuh
Oleh: Sayyid Husain Al-Musawi
Penterjemah: Iman Sulaiman, Lc
Penerbit: Pustaka Al-Kautsar – 2008

Buku yang berjudul asli “Lillahi Tsumma Li At-Tharikh” ini ditulis oleh mantan ulama kalangan Syiah yang lahir di Karbala (Iraq). Belajar di kota ilmu (hauzah) di Najaf tempat para ulama menimba ilmu agama. Ia mendapat gelar mujtahid di kalangan Syiah yaitu dari Sayid Muhammad Husain Ali Kasyif Al-Ghitha’.   Continue reading