Adzan dan Lonceng Gereja

Apakah anda sering pergi keliling kota untuk suatu urusan? Atau memang tuntutan pekerjaan mengharuskan anda untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain? Jika memang ya, maka hampir dipastikan anda banyak berkunjung ke berbagai masjid yang ada di kota anda untuk melaksanakan sholat wajib.

Sholat wajib memang sudah sepatutnya dilaksanakan di masjid mengingat berbagai dalil yang ada mengenainya. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai wajib atau tidaknya sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria namun dari berbagai pendapat tersebut maka yang paling utama – bila tidak hendak dikatakan wajib – adalah shalat fardhu bagi kaum pria dilakukan di masjid terkecuali bila terdapat udzur.

Bunyi Lonceng Gereja itu Continue reading

Advertisements

Rambu Lalu Lintas Umat

Tinggal di perumahan yang memiliki masjid besar dan bagus memang menyenangkan. Menyenangkan karena selain ruangannya pun bersih juga lingkungan yang asri dengan dua buah pohon kurma di depan masjid serta lapangan luas di sampingnya membuat masjid yang memang secara arsitektur sudah indah tampak semakin lengkap. Continue reading